Priser

Se Tandlæge Lee's priser her
Plastfyldninger* Pris Tilskud fra ”danmark”
1 2 5
Plastfyldning i fortand, 2 flader 725 250 250 250
Plastfyldning i lille kindtand, 1 flade 600 250 250 250
Plastfyldning i lille kindtand , 2 flader 825 250 250 250
Plastfyldning i lille kindtand, 3 flader 1.100 250 250 250
Plastfyldning i stor kindtand, 1 flade 700 250 250 250
Plastfyldning i stor kindtand, 2 flader 975 250 250 250
Plastfyldning i stor kindtand, 3 flader 1.345 250 250 250
Plastkrone 2.100 1.100 1.100 250
Plastfacade 1.275 250 250 250
Rodbehandlinger (eksklusiv plast)*        
Rodbehandling enkeltrodet tand 1.200 185 185 185
Rodbehandling flerrodet tand,  pr. følgende kanaler 795 185 185 185
Rodbehandling kindtand tre rødder 2.790 355 355 355
Kroner        
Metalkeramikkroner 5.500 1.100 1.100 250
Fuldkeramisk krone 6.300 1.100 1.100 250
Porcelænsfacde 5.700 1.100 1.100 250
Guldkrone, fra 5.500 1.100 1.100 250
Guldindlæg, fra 5.300 1.100 1.100 250
Stiftopbygning støbt, fra 2.150 1.100 1.100 250
Stiftopbygning plastisk, fra 1.550 85 85 -
Bro, pr. broled, metalkeramik 5.400 1.100 1.100 250
Priseksempel på 3–leddet bro 16.200 1.100 1.100 250
Recementering 450 60 60 60
Proteser        
Helprotese i over- eller underkæben 8.200 1.000 1.000 -
Helprotese-sæt (samtidig over- og underkæbe, fra 15.500 2.000 2.000 -
Underforing – duplikering pr. protese 2.200 375 375 -
Underforing – rebasering pr. protese 1.800 275 275 -
Proteseudvidelse, fra 1.200 325 325 -
Protesereparation, fra 1.000 400 400 -
Delprotese med støbt stel- Unitor, fra 9.500 1.100 1.100 -
Delprotese acryl med bukkede bøjler, fra 6.500 650 650 -
Implantater        
Implantat indsættelse (operation), fra 10.000 2.000 2.000 1.000
Implantat med tilhørende porcelænskrone, fra 18.500 3.100 3.100 1.250
To implantater med tilhørende bro, fra 36.000 4.200 4.200 1.500
Fuldbåret implantat bro, fra 90.000 15.200 15.200 4.000
Tryklåse til hybridprotese på  2 implantater, fra 20.000 4.200 4.200 2.500
Andre operationer        
Operativ fjernelse af f.eks. visdomstand, fra* 1.500 400 400 400
Operativ fjernelse af f.eks visdomstand, kompliceret, fra* 1.985 400 400 400
Knogleopbygning, inkl. membran, fra 3.000 400 400 400
Rodspidsamputation, 1 rod 2.295 585 585 585
Rodspidsamputation, pr. følgende rod 330 185 185 185
Parodontose operation pr. segment, fra* 1.500 400 400 400
Anden kirurgi – vejledende pr. time 1.500 400 400 400
Kosmetiske behandlinger        
Tandblegning med skinne, 2 kæber 3.000 - - -
Tandblegning – intern, pr. seance 525 - - -
Bedøvelser        
Lokalbedøvelse 240 50 50 50
Fuldnarkose for opstart og 1. time 2.600 800 800 800
Fuldnarkose pr. påbegyndt efterfølgende time 1.600 - - -
Andre ydelser        
Ortopan/Panorama røntgen 625 235 235 235
Cephalometrisk røntgen optagelse 625 215 215 215
RFS – bideskinne – hesteskoformet acryl, fra 2.500 400 400 400

Tilskud til behandling

Almindelig tandbehandling. Den offentlige Sygesikring giver tilskud til de almindeligste behandlinger. Tilskuddet fratrækkes automatisk på regningen og vi

modtager det direkte fra Den offentlige Sygesikring.

 

 

Sygeforsikringen Danmark.

Ved medlemskab af Sygeforsikringen Danmark ydes der tilskud til almindelig tandbehandling udover det tilskud, der ydes fra Den offentlige Sygesikring. Der ydes desuden tilskud til de fleste øvrige behandlinger. Tilskuddets størrelse afhænger af forsikringsgruppe.

Vi tilbyder at sende den kvitterede regning til Sygeforsikringen Danmark, der så udbetaler tilskuddet direkte til den forsikrede.

Tandpleje for 16-17 årige.

16-17 årige kan frit vælge tandpleje i privat praksis. Tandplejen er

gratis, idet kommunen dækker alle udgifter og afregner direkte til

tandlægen.

 

Tandpleje for børn.

Børn har frit tandlægevalg. Hvis et barn fravælger den kommunale tandpleje og foretrækker behandling i privat praksis, yder kommunen et tilskud på 65 % af udgifterne, så egenbetalingen kun udgør 35 %.

Sygeforsikringen Danmark yder også tilskud, hvis blot en af forældrene er medlem.

 

Ved tanddannelsesforstyrrelser.

Ved manglende tandanlæg, mineraliseringsforstyrrelser eller andre

behandling, idet regionerne efter ansøgning dækker udgifterne.

tanddannalesforstyrrelser er der mulighed for vederlagsfri

 

Ved sygdom.

Ved tandskader, der kan relateres til sygdommen Sjøgren

(mundtørhed) eller til behandling af kræft (stråle- eller

kemobehandling), ydes der ud over det normale tilskud fra Den

offentlige Sygesikring efter ansøgning også tilskud fra regionen..

Social- og pensionslovene.

Personer der er omfattet af social- og pensionslovene kan efter

ansøgning modtage offentligt tilskud til tandbehandling.

 

Vi rådgiver og fremsender ansøgningerne til de relevante

offentlige myndigheder.